Zalety szamba prefabrykowanego:
  • niski koszt,
  • prosty montaż,
  • brak potrzeby stosowania izolacji,
  • możliwość posadowienia w wodzie,
  • nie wymaga dodatkowych kotwień mimo wyporu wód gruntowych,
  • pracuje bez zakłóceń w zimie.
Szambo to zbiornik lub zestaw zbiorników opróżnianych cyklicznie wozem asenizacyjnym.
Zbiorniki te wykonujemy w formie prefabrykatów w monolitycznej konstrukcji żelbetowej.
Ściany i dno są nie przepuszczalne, formowane technologią ciągłego odlewania. Otwór do zainstalowania rury dopływowej ścieków wykonuje się w jednej ze ścian zbiornika w sposób indywidualny, zależnie od potrzeb.

Masa elementów /w tonach/
Elementy Szamba
PR0 PR0A PR1 PR1A PR2 PR2A PR4 PR5
Elementy z dnem 3,0 3,6 4,1 4,8 6,0 7,1 4,1 7,1
Element przelotowy - - - - - - 2,9 4,2
Pokrywa 0,8 0,8 1,3 1,3 1,8 1,8 1,3 1,8

>>> PRZEPISY BUDOWLANE <<<
Copyright © 2006 BITIS
szambo - szamba, studzienki wodomierzowe, zbiorniki betonowe, kręgi betonowe, podwaliny, koryta betonowe, BUDBET Kraków