Pokrywa zbiornika wyposażona jest w otwory przeznaczone na:
  • Montaż wentylacji nawiewnej,
  • Zainstalowanie wskaźnika napełnienia (wykonywany jest na indywidualne zamówienie w wersji mechanicznej lub elektronicznej),
  • Otwór rewizyjny z obudową.
Otwory wykonywane w pokrywie są zabezpieczone przed napływem do zbiornika wód opadowych. Zabezpieczenie to stanowią kołnierze betonowe związane monolityczną pokrywą.
Posadowienie
W gruntach rodzimych (z wyjątkiem tzw. kurzawek), na podsypce piaskowej 15 ÷ 20 cm. Zbiorniki o wysokości 2,85 m wymagają posadowienia na podłożu utwardzonym, każdorazowo dostosowanym do warunków lokalnych. Ze względów konstrukcyjnych przewidziano posadowienie zbiorników w taki sposób aby naziom nad pokrywą zbiornika wynosił max. 1 m. Zbiornik może być posadowiony w gruntach, w których max. poziom zwierciadła wody gruntowej stabilizować się będzie 30 cm poniżej pokrywy.
Dobór szamba powinien nastąpić w oparciu o projekt z uwzględnieniem warunków wynikających z lokalizacji oraz wymagań urzędu ochrony środowiska i służb sanitarnych.

Szambo /zobacz rysunek/:
PR0 - V = 3,20 m3   PR0A - V = 3,90 m3   PR1 - V = 5,40 m3
PR1A - V = 6,53 m3   PR2 - V = 8,80 m3   PR2A - V = 10,46 m3
PR4 - V = 10,86 m3   PR5 - V = 17,80 m3   PR6 - V = 25,00 m3 >>

Ilość dni po których napełni się szambo (założenia podano w tabeli).
Typ Objętość całkowita w m3 Ilość zbiorników Pojemność czynna w m3 przy rurze dopływowej o średnicy Ilość mieszkańców /M/ Ilość dni po których należy zbiornik opróżnić (przy Q=0,15 m3/d/M)
- - - 100 150 - -
PR 1 5,4 1 4,4 4,2 4 7 - 7,3
>>> PRZEPISY BUDOWLANE <<<
Copyright © 2006 BITIS
Szambo monolityczne - BUDBET, szamba monolityczne, przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków, separatory, osadniki wstępne, zbiorniki żelbetowe, kręgi betonowe, studzienki wodomierzowe